Mentalno zdravlje u doba korone

by Festival mentalnog zdravlja
Mentalno zdravlje u doba korone

Inicijativa “Mentalno zdravlje u doba korone”

„Mentalno zdravlje u doba korone“ je inicijativa i program koje su pokrenuli Podružnica za Južnobački okrug Društva psihologa Srbije i Institut za javno zdravlje Vojvodine na početku pandemije korona virusa sa ciljem da pruži informacije i savete o tome kako možemo da brinemo o svom mentalnom zdravlju tokom pandemije.

Ovaj program obuhvata više segmenata: 

  • psiho-edukativni segment koji se prvenstveno odnosi na pružanje informacija kroz kratke ili duže autorske tekstove koji se postavljaju na sajtu i fejsbuk stranici Festivala. Na ovaj način doprinosi se širenju smernica i preporuka u vezi sa mentalnim zdravljem, oslanjajući se na podatke iz literature i istraživanja u psihologiji;
  • segment psihološke podrške; pokrenuto je psihološko onlajn savetovalište “Pričajmo (k)od kuće”. Psiholozi savetovališta su dostupni putem četa i mejla. Više o tome pročitajte u odeljku “Psihološko savetovalište”;
  • kreativni segment, koji podrazumeva osmišljavanje i/ili predstavljanje sadržaja koje imaju za cilj da podstaknu ili motivišu ljude da se bave aktivnostima koje ih opuštaju ili inspirišu, a koji u isto vreme imaju zaštitnu ulogu odnosno mogu da pomognu ljudima u nošenju sa neprijatnim i negativnim iskustvima;
  • istraživački segment; tim ovog programa pokrenuo je istraživanja koja se tiču psihološkog funkcionisanja ljudi tokom pandemije koronavirusa, kao i sindroma sagorevanja kod zaposlenih u zdravstvu. 

Tim programa “Mentalno zdravlje u doba korone” čine profesori psihologije i diplomirani psiholozi koji su volonterski angažovani kako bi pružili informacije i podršku stanovništvu tokom pandemije koronavirusa.