Mentalno zdravlje porodice

by Mirko Popovic
Mentalno zdravlje porodice

Mentalno zdravlje porodice – Podrška od samog početka

Mentalno zdravlje porodice – Podrška od samog početka” je programski zadatak koji sprovodi Institut za javno zdravlje Vojvodine pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine.   

Programski zadatak ima za cilj da osnaži porodicu od momenta formiranja partnerskog odnosa i odluke o zajedničkom životu, preko momenata planiranja roditeljstva i životnih događaja koji mogu da prate taj period kao što su trudnoća, izazovi u trudnoći (spontani pobačaj i sterilitet), do prvih meseci roditeljstva.  

Ovo su životni periodi i događaji koji zahtevaju značajne adaptacije i reorganizacije, kako na psihološkom planu, tako i u svakodnevnom funkcionisanju u svim segmentima (partnerski odnos, odnosi sa porodicom porekla, odnosi sa prijateljima i u poslovnom okruženju), te predstavljaju i izazove za mentalno zdravlje. Tradicionalan stav da trudnoća, porođaj i dobijanje deteta za porodicu predstavlja samo stanje sreće i emocionalnog blagostanja podrazumeva se i generalizuje. Većina trudnica i porodilja, njihovih partera i osoba koje imaju poteškoće u psihičkom funkcionisanju osećaju nelagodu, stid i krivicu da govore o svojim tegobama i obrate se za emocioonalnu i stručnu podršku kada bi to bilo korisno. 

Kroz ovaj program, s jedne strane želimo da pružimo savete parovima za negovanje skladnih parnerskih odnosa i brigu o mentalnom zdravlju porodice, a sa druge strane želimo da pokrenemo razgovor o ovim temama o kojima se često ćuti.

Pozivamo vas da pročitate naše psihološke tekstove organizovane u 5 tematskih celina i pronađete brojne savete o počecima porodičnog života:

    • Prve godine zajedničkog života – period usaglašavanja
    • Kako da se psihološki pripremimo dok čekamo bebu?
    • Podrška porodici sa iskustvom spontanog pobačaja
    • Podrška porodici koja se suočava sa neplodnošću
    • Prvi koraci u roditeljstvu