Prvi koraci u roditeljstvu – 1. deo

by Prof. dr Ivana Mihić

Roditeljstvo se uči ceo život.

Nekad imamo utisak, ili dobijamo poruke od okoline da su neki ljudi manje ili više pripremljeni ili vešti da budu roditelji. Zapravo, roditeljstvo učimo celi život- najpre od naših roditelja i iz naših iskustava staranja, a zatim- mnogo duže i intenzivnije – brinući o sopstvenom detetu u porodici koju smo sami kreirali. Brinući o svom detetu, učićete kako da objedinite brigu o zdravlju, ishrani, bezbednosti, sa doživljajem pripadanja, osetljivošću na potrebe deteta, razumevanjem sveta iz detetove perspektive i pružanjem detetu prilika da uči, saznaje i ovladava svetom oko sebe.  Staranje o sopstvenom detetu učiće vas i kako da kreirate saveze – posebne, snažne veze sa ljudima koji dele brigu o detetu sa vama : drugim roditeljem vašeg deteta, patronažnom sestrom, pedijatrom, kasnije vaspitačem, učiteljem i drugima. Ti savezi postaće snažan oslonac za razvoj i osnaživanje vaših veština roditeljstva. 

Dobar početak je u roditeljstvu veoma važan- za vas, vaše dete i vašu porodicu. Evo prvih koraka ka veštom roditeljstvu koji postavljaju temelj kvalitetnoj brizi i optimalnim uslovima za razvoj vašeg deteta:

Upoznajte se sa svojim detetom- roditelji koji čekaju bebu uglavnom imaju neka očekivanja i razmišljanja o tome kakvo će dete biti, šta će voleti, u čemu će biti vešto. Te ideje mogu, a ne moraju biti tačne. Zato je najvažnije što za početak možete da uradite- da dozvolite sebi da upoznate svoju bebu, ali i bebi date vreme i priliku da upozna vas i doživi vas kao osobu u koju može imati poverenje i uz koju se može osećati sigurno. Ovo su neophodni preduslovi da vaš odnos sa detetom bude kvalitetan i da u njemu dete ima osnov za podsticaj razvoju, učenje, doživljaj da je prihvaćeno i voljeno.

Udružite se u savez za dete sa drugim roditeljem svog deteta- Savez među roditeljima je, uz odnos sa detetom, najvažniji odnos u porodici. On će osigurati da dete ima oba zainteresovana, uključena i vešta roditelja. U roditeljskom savezu i otac i majka imaju prilike da uče o sebi kao roditelju, razmenjuju svoje doživljaje bebe i sebe kao roditelja i prepoznaju načine kako mogu da podrže jedno drugo i zajedničkim snagama vode porodicu (više o ovome pročitajte u tekstu Savez za kvalitetno roditeljstvo).

Brinite o svojim emocijama nakon rođenja deteta – Promene u raspoloženju su očekivana, prirodna reakcija na veliki broj novih uloga, zadataka i izazova koji je pred vama. Većina roditelja uspeva da kontroliše ove promene i snažne emocije. Ipak, ukoliko dugo traju, emotivni doživljaji poput neizvesnosti, ljutnje, ili zabrinutosti, iscrpljuju resurse za prilagođavanje i čine da se osećate i ponašate manje vešto u prepoznavanju potreba i reagovanju na potrebe bebe. Zato je veoma važno da prepoznate ovakva emotivna stanja i potražite pomoć ukoliko ih uočite kod sebe ili kod drugog roditelja svog deteta (više o ovome pročitajte u tekstu “Promene raspoloženja kod roditelja nakon rođenja deteta”).

Napravite krug prijatelja uz koje ćete istraživati roditeljstvo – U vašem učenju kako da se bude dobar roditelj važno je da napravite oko svoje porodice mrežu pouzdanih saradnika. Pre svega, ovo se odnosi na različite profesionalce – pedijatra i patronažnu sestru, na primer. Osim brige o zdravlju i napredovanju vašeg deteta, ovi profesionalci bi, zajedno sa vama trebalo da brinu i o sigurnosti vašeg deteta, ali i da vas podržavaju u pronalaženju najboljih načina za komunikaciju sa detetom i podsticaj razvoju deteta. Osim toga, njihova uloga je da, iz razgovora sa vama, prepoznaju kada vam je, kao porodici, potrebna drugačija vrsta podrške i da vas na nju upute.

Rođenjem vašeg deteta, vaši prijatelji i porodica će dobiti nove uloge: postaće baka, deda, ujak, tetka, kum/kuma i slično. Njihovo prisustvo u vašem životu i životu vašeg deteta biće veoma važno. Dete će imati priliku da gradi posebne kontakte sa njima, ima specijalna iskustva i obogati svoje prilike za učenje uz njih. Međutim, u prvim danima vašeg zajedničkog života kao porodice, nastojte da njihovu pomoć usmerite na domen brige o domaćinstvu, a za sebe osigurajte vreme sa bebom i vreme za savez roditelja.

Preuzmite brošuru: “Prvi koraci u roditeljstvu

Ilustracije: Jelena Obradović, SikretStudio

0 comment
1

You may also like

Leave a Comment