Prve godine zajedničkog života – period usaglašavanja 1. deo

by Jelena Branković, psihološkinja

UMETNOST KVALITETNOG PARTNERSKOG ODNOSA JE UMETNOST SLUŠANJA

Često ćete čuti da kvalitet naših života u velikoj meri zavisi od kvaiteta naših bliskih odnosa. Većina istraživanja će nam, pak potvrditi da kvalitet partnerskog odnosa u velikoj meri zavisi od kvaliteta komunikacije  i načina na koji sa partnerom razgovaramo. 

Ako je cilj kvalitetne komunikacije da postignemo međusobno razumevanje, onda je jasno da je na tom putu veoma važan način na koji govorimo o svojim potrebama, osećanjima, uverenjima I razmišljaima. Kako saopštavamo ono što želimo da kažemo  – koliko  jasno, precizno i direktno to izrazimo, ali i kakav je naš ton, stav I izraz lica dok  govorimo.  

Isto toliko, a možda i više, razumevanje u partnerskom odnosu oblikovano je načinom na koji slušamo. Potreba da budemo saslušani I potreba da se osećamo važni partneru bazične su emocionalne potrebe koje pažljivim slušanjem mogu biti zadovoljene.  

Aktivno ili angažovano slušanje povećava doživljaj bliskosti i intimnosti. Slušanje je važan način da se partneri međusobno povežu i neguju, a veština intimne razmene u razgovoru pokazala se kao jedna od deset najvažnijih elemenata kvalitetnog odnosa. 

Slušanje je i dominantni način na koji partneru možemo pokazati da želimo da razumemo njegov unutrašnji svet što predstavlja jedan od načina na koji se gradi dublja povezanost i kreira doživljaj saosećanja i empatije u partnerskoj relaciji. 

Povrh svega toga slušanje je jedno od temeljnih umeća ključnih za konstrukivno rešavnje konflikata u partnerskom odnosu.

Evo i nekih konkretnih smernica kako da budete što bolji slušalac:

Stavite slušanje kao prioritet – odlučite da slušate, prisetite se zašto je važno slušati, a zatim donesite odluku da ćete sa autentičnom radoznalošću pristupiti onome što partner govori. Kada slušate slušajte isključivo zato da biste razumeli šta partner želi da vam saopšti, a ne zato da biste odgovorili. Oduprite se želji da što pre “dođete na red” i uložite napor da ostanete u ulozi slušaoca.  

Dajte na znanje partneru da ga slušate – pokažite nepodeljenu pažnju za ono što vam partner saopštava. Usmerite se ka partner, gledajte ga i pratite. Pokušajte da ga ne požurujete već tokom kratkih stanki u govoru zadržite fokus I dozvolite da nastavi ukoliko ima potrebu.  Povremeno  ukratko ponovite ono što je rekao, kako ste vi razumeli,ali ostavite mogućnost da niste dobro čuli i  pružite priliku da pojasni

Slušajte i neverbalne signale – tokom razgovara obratite posebnu pažnju na način na koji vaš partner  govori: gde gleda, kako stoji ili sedi, kako gestikulira, kakav mu je ton… i kakvo značenje za vas imaju ovi signail. Uvek obavezno proverite sa njim da li ste dobro uhvatili ono što njegov neverbalni govor nosi kao dodatnu poruku. 

Postavite pitanje – Pitanje je najbolji način pa pokažeo da dmo autentično zainteresovani za partnerovo mišljenje. Kada god poželite da se uključite tako što ćete prokomentarisati ili iskazati svoj stav, želju, mišljenje ili potrebu, zapitajte se da li pitanje bilo bolji način da pokažete partneru da ste usmereni na njega, želite da se povežete ili budete u kontaktu. 

Slušanje podrazumeva da vi možete da upravljate sopstvenim osećanima – kada god vam je teško da slušate zapitajte se šta je barijera koja vas sprečava da slušate. Ako su to narastajuća osećanja vezana za sadržaj razgovora otvorite priču  o njima sa partnerom u odgovarajućem trenutku. 

Angažovano slušanje možda neće učiniti teške teme lakšim, ali će pružiti priliku da I kroz razgovor o teškim stvarima gradite bliskost, upućenost na zajedništvo I brigu o partneru I njegovim osećanjima. 

Obzirom da se partnerski odnos razvija od samog njegovog početka, a da  u svaku narednu fazu relacije unosimo sve ono što smo razvili u prethodnom periodu, važno je naglasiti značaj pažljivog slušanja od samog trenutka uspostavlja bliske relacije. Sllušanje sa ciljem razumevanja nije datost i za njega je potreban angažman, usmeresnost, fokusiranost i vežbanje kako bi održavali zadovoljavajuće i ispunjavajuće bliske relacije. 

Preuzmite brošuru “Prve godine zajedničkog života – period usaglašavanja

Ilustracije: Jelena Obradović, SikretStudio

0 comment
2

You may also like

Leave a Comment