Aktivnosti za decu i roditelje – prvi deo

Porodično stablo

Detetu dajte veći papir bez linija. Prvo zajedno pobrojte članove Vaše porodice, pustite dete da samo navodi, ako zastane, podsetite ga. U redu je da u porodično stablo deca mlađeg uzrasta uključe i kućne ljubimce. Zadatak je da dete nacrta preko celog papira jedno veliko drvo, zatim da za svakog člana porodice odvoji po jednu granu. Drvo može biti bilo koje boje, važno je da dete samo kreira kako će ono izgledati i kako će ga ukrasiti. Kod dece koja znaju da pišu dodatni zadatak je da za svakog člana porodice pored dopišu pozitivne osobine te osobe. Sa mlađom decom se može posle popričati na temu podrške, kako je porodično stablo jako i da pruža sigurnost, prisustvo, nežnost… Ukoliko su neka deca voljna, Porodično stablo mogu prikazati na neki drugi umetnički način, kroz tempere, vodene, plastelin, kolaž fotografija…

Srećni kutak

Detetu dajte veliki, prazan list papira, gde pri vrhu stoji „Ivanin (zameniti sa detetovim imenom) srećan kutak“. Detetu se daje instrukcija da nacrta i oboji sve stvari, osobe, situacije koje ga čine srećnim. Dete ovu aktivnost može raditi samostalno. Kada završi, roditelj i dete pred spavanje prolaze ceo crtež i lepe ga na vidno mesto. Ideja je da Srećan kutak posluži detetu u trenucima kada oseća neprijatna osećanja, uđe u zonu komfora i uteši sebe. Ova aktivnost pomaže u razvoju emocionalne kompetencije i regulacije kod dece.
Modifikacija ove aktivnosti možete biti instrukcija da dete nacrta svoje srećno mesto, princip rada je isti, kao i cilj aktivnosti. Starijoj deci koja znaju da pišu, daje se instrukcija da napišu stvari, osobe, situacije koje ih čine srećnim. Dete ovu aktivnost može raditi samostalno. Kada završi, roditelj i dete pred spavanje prolaze ceo spisak i lepe ga na vidno mesto.
Još jedna modifikacija ove aktivnosti možete biti MOJ DNEVNIK LEPIH STVARI, gde dete svaki dan upisuje jednu ili više stvari kojima je doprinelo da budu lepe u tom danu.

Pogodi šta osećam!

Ova aktivnost uključuje veći broj članova porodice. Cilj je razvoj emocionalne kompetencije – prepoznavanje emocija i razumevanje emocija. Prvo zadate detetu da nacrta sledeća osećanja: sreća, tuga, strah, ljutnja, iznenađenje, gađenje. Može ih nacrtati kao smajlije, ili kao decu koja osećaju ta osećanja. Bitno je da svako osećanje nacrta na posebnom papiriću. Zatim, papiriće ubacite u neku posudu. Naizmence članovi porodice, izvlače jedan papirić i pantomimom pokušavaju da pokažu osećanje sa papirića. Ostali članovi pogađaju. Kada se sva osećanja urade, u drugom krugu se opet izvlače papirići, ali sada svaki član priča o tom osećanju – kad se tako osećao, kako je to izgledalo. Ova aktivnost je primenljiva za decu svih uzrasta.
Ukoliko imate štampač, sa sledećeg linka možete skinuti kartice sa osećanjima.

Azbuka osećanja

Budući da je veoma bitno da rano krenemo sa učenjem prepoznavanja i imenovanja osećanja, ova aktivnost prigodna je za decu svih uzrasta uz male modifikacije ukoliko dete još uvek ne zna da čita i piše. Detetu se zada da tokom dana piše sva osećanja koja poznaje, a za pomoć može da mu posluži rečnik, čak i telefon na kratko. Ideja je da dete prvo samo skupi što više osećanja na jedan papir, a da zatim krene da pravi u jednoj svesci ili notesu, azbuku osećanja. Ide redom, i po azbuci sortira osećanja, a pored svakog osećanja treba da napiše na šta se ono odnosi, kao mala definicija. Pomoć roditelja može da bude u tumačenju određene reči. Svoju azbuku dete može da ukrasi kako god želi. Ono što je sjajno kod ove aktivnosti je što azbuka uvek može da se širi kako dete sazreva i upoznaje sve više različitih osećanja i naziva za njih.
Za mlađu decu, azbuka ne mora da bude ispisana rečima. Roditelj može da napiše reč, a dete da crta to osećanje. U odnosu na stariju decu, sa mlađom decom uloga roditelja je nešto veća, budući da prvo roditelj sa detetom priča o tome koja sve osećanja postoje, a zatim mu daje instrukciju da crta.

0 comment
2

You may also like

Leave a Comment