Aktivnosti za decu i roditelje – drugi deo

Moji ponosni trenuci

Detetu se zada da putem crteža, fotografije, priče, pesme, prikaže situaciju ili više situacija u kojima je bilo ponosno na sebe. Ako ima poteškoće da se priseti, roditelj mu može pomoći navođenjem primera kada je bio ponosan na ponašanje svog deteta. Ideja je da dete kreira riznicu za unapređenje samopouzdanja, da se podseti svojih pozitivnih osobina.

Bez neuspeha nema uspeha

Kroz različita iskustva deca uče kako da prevladaju prepreke i nastave ka ostvarenju cilja. Jedna od aktivnosti koja može doprineti da dete razvije strategije prevladanja prepreka jeste i „Bez neuspeha, nema uspeha“. Ideja aktivnosti je da kroz doživljeni neuspeh deca uvide zapravo šta su naučili iz toga, kako neuspeh ne bi dobio karakteristike bauka i strahote, već postao sastavni deo života koji nam pomaže da se razvijamo. Detetu se objasni da su situacije neuspeha ključne za naš dalji razvoj i uspeh. Poznati košarkaš Majkl Džordan je imao preko 80% promašaja slobodnih bacanja na početku svoje karijere, ali to ga nije obeshrabrilo, nego je shvatio da mora dodatno da vežba i da se trudi kako bi postao bolji u onome što voli. Zahvaljujući tome što neuspeh nije video kao STOP znak, postao je jedan od najboljih, svetski poznat, košarkaš. Kada dete izabere situaciju za koju smatra da je bila neuspešna, prvi zadatak je da je opiše (napiše), zatim da napiše kako se tada osećao/la. U drugom delu, dete odgovara na pitanja: Kako sebe možeš da ohrabriš u takvim situacijama? Šta možeš sebi da kažeš ili da uradiš da se osećaš bolje? Šta bi rekao/la drugarima kada bi oni doživeli neuspeh? Ideja je da dete dođe samo do određenih strategija prevladavanja, ukoliko dete ne može samo da se seti, tu ste Vi da ga podsetite, ili ponudite i svoje strategije. Na kraju dete odgovara na pitanje Šta si naučio/la iz ove situacije?. Dete može samostalno započeti ovu aktivnosti, zapisivanjem u svesku ili na papir, a kasnije dopuniti odgovore sa roditeljem i dodatno popričati na temu neuspeha.

Drvo samopoštovanja

Detetu se da instrukcija da nacrta drvo. U korenu drveta napiše svoje ime. Drvo treba da ima bar šest grana. Dete popunjava grane na sledeći način:
– na prvoj grani zapisuje jednu prednost sa kojom je rođeno (šta je na tebi ono što ti se najviše sviđa, sa čim si se rodio? Npr. Plave oči, visoka sam…);
– na drugoj grani zapisuje osobinu koju kod sebe voli i ceni (volim što sam hrabra, iskrena…);
– na trećoj grani zapisuje veštinu koju je usvojio, naučio (da vozi bicikl, recituje…);
– na četvrtoj grani zapisuje jedan svoj uspeh, nešto što je dobro uradio (sportski uspeh, školski, samostalni odlazak u radnju…)
– na petoj grani zapisuje šta drugi vole kod njega (roditelji, drugari…);
– na šestoj grani zapisuje jedan cilj koji planira da ostvari (pomoći deci da naprave razliku između želje i cilja, da navedu cilj koji u najvećoj meri zavisi od njih samih).
Drvo samopoštovanja se može primeniti na različitim uzrastima. Cilj aktivnosti je da dete kod sebe pobudi osobine i veštine zbog kojih se oseća sigurno i samopouzdano.

Još jedan način na koji možemo da jačamo samopouzdanje kod dece jeste i aktivnost OD OBLAKA DO SUNCA. Dete nacrta tri do pet oblačića i u svaki upiše svoju jednu lepu osobinu. Svake nedelje upisuje oko oblaka (kao da su zraci sunca iza koji se probijaju) kako je tu osobinu iskoristio te nedelje. Ovo je vežba oslanjanja na svoje snage.

Empatija kao superheroj!

Empatija je jedna od emocionalnih superveština. Ona je toliko moćna jer nam daje mogućnost da razumemo i osetimo kroz šta neko prolazi, i da mu se na taj način približimo. Deca često imaju poteškoće u prepoznavanju ove sposobnosti, te je ideja da im se kroz jednu zabavnu aktivnost ovaj pojam uvrsti u emocionalni rečnik, a zatim i u samo ponašanje. Detetu se objasni prvo šta je empatija: sposobnost da razumemo kako se neko oseća, kao i da i sami osetimo osećanje koje ta osoba doživljava. Zatim se ta sposobnost predstavi kao supermoć, tj. dok se detetu priča o njoj, ističe se da je to sjajna sposobnost. Detetov zadatak je da nacrta superheroja čija je super moć upravo EMPATIJA.

0 comment
3

You may also like

Leave a Comment